Ħarsa ġenerali​

Permezz ta' din il-formola, il-pubbliku ġenerali jista' jitlob informazzjoni mingħand il-Korp tal-Pulizija ta' Malta. L-informazzjoni mitluba tista' tvarja minn tagħrif ġenerali għal informazzjoni speċifika dwar każ li hu relevanti għall-applikant. L-informazzjoni mogħtija lill-applikant wara tiġi proċessata internament, u jekk tissodisfa l-kriterji stipulati mill-Att dwar il-Protezzjoni ta' Data, tingħata lill-pubbliku.

X’se tingħata

Feedback fuq l-istatus ta' rapport jingħata biss meta ma jkunx kunfidenzjali.

Eliġibbiltà​​

Il-pubbliku ġenerali.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika