Ħarsa ġenerali​

Ċittadini Maltin jistgħu jiksbu ċertifikat tal-kondotta billi jmorru personalment fl-Uffiċċju tar-Rekords Kriminali,18 Market Street, Floriana, jew jimlew il-formola elettronika. Meta jmorru jiġbruha, l-applikanti jkollhom jippreżentaw personalment dokument validu ta' identifikazzjoni bħalma hu passaport validu jew karta tal-identità valida.

Fil-każi fejn l-applikant mhuwiex f'pożizzjoni biex jiġbor iċ-ċertifikat personalment minħabba kundizzjonijiet ta' saħħa, tista' tiġi ppreżentata ittra ffirmata kif inhu xieraq mill-applikant li tawtorizza lit-terza persuna u li għandha tinkludi l-indirizz tar-residenza tal-persuna li tkun se tiġbor iċ-ċertifikat, ir-raġuni għaliex l-applikant ma setax jiġbor iċ-ċertifikat, rapport mediku, kopja tal-karta tal-identità tal-applikant u karta tal-identità ta' min se jiġbor iċ-ċertifikat.
Għal applikanti Maltin li qed jgħixu barra minn Malta, għandha tiġi ppreżentata ittra mill-applikant lit-terza persuna li tawtorizzaha u li għandha tinkludi l-indirizz tar-residenza barra minn Malta tal-applikant flimkien man-numru tal-karta tal-identità tal-persuna awtorizzata. Hemm bżonn ukoll li tintwera kopja tal-passaport tal-applikant flimkien mal-karta tal-identità tal-persuna awtorizzata biex tiġbor iċ-ċertifikat tal-kondotta tal-applikant.

X’se tingħata

Ċertifikat tal-kondotta.

Eliġibbiltà​​

Il-pubbliku ġenerali.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika