Ħarsa ġenerali​

Professjonisti legali mhux Maltin fi ħdan l-Unjoni Ewropea li jixtiequ jipprattikaw il-professjoni legali tagħhom f'Malta jridu jirreġistraw mal-awtorità kompetenti lokali. B'dik ir-reġistrazzjoni, ikunu jistgħu jipprattikaw bis-saħħa tat-titolu professjonali ta' pajjiżhom. Jekk, imbagħad, dawk il-professjonisti jixtiequ jiksbu dħul fil-professjoni legali f'Malta jkunu jridu japplikaw għal warrant lokali.

X’se tingħata

L-applikanti li japplikaw b'suċċess ikunu jistgħu legalment jipprattikaw il-professjoni legali tagħhom f'Malta bit-titolu tal-pajjiż t'oriġini tagħhom, kif jixhed iċ-Ċertifikat tar-Reġistrazzjoni maħruġ bil-firma tal-President.

Eliġibbiltà​​

Sabiex ikunu eliġibbli, l-applikanti jridu jipprovdu kopja taċ-ċertifikat tat-twelid tagħhom, tad-dokument ta' identità jew passaport, kopja awtentikata tal-kwalifiki tagħhom, ċertifikat appostillat maħruġ mill-awtorità kompetenti tal-istat membru li fih il-kwalifiki jkunu ġew miksuba, ċertifikat ta' kondotta u ċertifikat li jipprova r-reġistrazzjoni mal-awtorità kompetenti tal-istat membru inkwistjoni.

Kif tapplika​

Imla l-formola online u ibgħatha.
applika