Ħarsa ġenerali​

Din il-formola għandha tiġi ppreżentata mill-persuna li tkun trid tibda proċeduri ta’ arbitraġġ mandatorju u għandha tkun akkumpanjata bi ħlas rappreżentanti d-Dritt tar-Reġistru u d-Dritt tal-Arbitru.

X’se tingħata

Tikseb il-formola relevanti biex tippreżenta każ ta’ arbitraġġ mandatorju maċ-Ċentru dwar l-Arbitraġġ ta’ Malta.

Eliġibbiltà​​

Din il-formola għandha tiġi ppreżentata minn min iressaq it-talba, ir-Rikorrent, jew mir-rappreżentant tiegħu/tagħha.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn, ipprintjaha u ffirmaha. Il-formola għandha tintbagħat/tiġi ppreżentata personalment, flimkien mal-ħlas relattiv, liċ-:

Iċ-Ċentru dwar l-Arbitraġġ ta’ Malta
33, Palazzo Laparelli
Triq Nofsinhar
Il-Belt Valletta VLT 1100
applika