Ħarsa ġenerali​

Din il-formola għandha tiġi ppreżentata mir-Rikorrent u tintuża fi proċeduri ta’ arbitraġġ volontarju u fi proċeduri ta’ arbitraġġ mandatorju.

X’se tingħata

Tikseb il-formola relevanti biex tiġi ppreżentata r-Risposta tal-Intimat għall-Kontro-Talba maċ-Ċentru dwar l-Arbitraġġ ta’ Malta.

Eliġibbiltà​​

Din il-formola għanha tiġi ppreżentata mir-Rikorrent jew mir-rappreżentant tiegħu/tagħha.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn, ipprintjaha u ffirmaha. Il-formola għandha tintbagħat/tiġi ppreżentata personalment, liċ-:

Iċ-Ċentru dwar l-Arbitraġġ ta’ Malta
33, Palazzo Laparelli
Triq Nofsinhar
Il-Belt Valletta VLT 1100
applika