Ħarsa ġenerali​

​Il-food handlers kollha huma meħtieġa bil-liġi li jieħdu kors fuq food handling u wara wieħed jista' japplika mal-Kummissjoni għas-Sigurtà fl-Ikel għal Food Handlers Card.

X’se tingħata

Tinħareġ Food Handlers Card. Din għandha tinżamm il-ħin kollu mill-food handler biex tiġi ppreżentata meta mitluba waqt il-qadi ta' dmirijietu.

Eliġibbiltà​​

Il-food handlers kollha, sew ċittadini Maltin u dawk barranin, li jaħdmu Malta.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ssottometti

Dokumenti meħtieġa

  1. Ritratt daqs tal-passaport.
  2. Kopja taċ-ċertifikat validu li juri li l-applikant ikun attenda l-kors fil-prattika tajba tal-iġjene tal-ikel.

applika