Ħarsa ġenerali​

Sabiex jinkoraġġixxi l-użu ta' biċikletti (roti) u pedelecs (electric bicycle) bħala mezz ta' trasport li jnaqqsu sew it-tniġġis kif ukoll it-traffiku, u fl-istess ħin jinkoraġġixxi l-attività fiżika, il-Ministru tal-Finanzi nieda din l-iskema fejn għotja ta' 15.25% fuq il-prezz tax-xiri ta' kull rota jew pedelec tingħata lill-applikanti li jkunu operaturi fin-negozju tal-kiri tal-biċikletti.

X’se tingħata

Min japplika jingħata 15.25% tal-ispiża, sa massimu ta' €85 għal kull rota (biċikletta) u sa €250 għal kull pedelec (electric bicycle) għal total massimu ta’ €7500 għal kull applikant.

Eliġibbiltà​​

L-applikanti għandhom ikunu residenti Maltin irreġistrati għall-VAT, u l-formola tal-applikazzjoni għandha tiġi sottomessa lid-Dipartiment tal-VAT sa mhux aktar tard minn 3 xhur mid-data ta' meta nxtara l-oġġett. L-irċevuti fiskali oriġinali/fatturi u dokumentazzjoni rilevanti għandhom jinżammu mill-applikant għal perjodu ta’ mhux anqas minn sentejn mid-data tal-applikazzjoni, u jiġu preżentati lill-Kummissarju tat-Taxxa u ghad-Dwana meta mitluba għal skop ta’ verifika. Il-pagament tal-għotja jiġi ddepożitat fil-kont bankarju indikat fuq l-applikazzjoni.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Dokumenti meħtieġa

Id-dettalji tal-fatturi/l-irċevuti fiskali u kull dokumentazzjoni oħra meħtieġa hekk kif meħtieġ Fil-każ ta’ rota jew rota pedelec mhux mixtrija minn Malta jkun meħtieġ li dawn id-dokumenti jiġu ppreżentati kif jkun hemm bżonn huma l-fattura oriġinali maħruġa mill- fornitur tar-rota flimkien mad-delivery note, id-dokument oriġinali li jikkonfera li l-ħlas komplet sar, u fejn ikun meħtieġ awtorizzazzjoni mill-Malta post/Dipartiment tad- Dwana Malta.

applika