Ħarsa ġenerali​

Bil-għan li jitnaqqas l-użu ta’ kontenituri tal-plastik li jintużaw għall-ibbottiljar tal-ilma, il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol qiegħed iniedi din l-għotja fuq xiri ta’ apparat li jippurifika l-ilma fid-dar permezz ta’ reverse osmosis,  sistema ta’ reverse osmosis b’reject water return system u sistema ta' filtrazzjoni tal-ilma.

Din l-iskema tapplika għall-infiq li jsir darba biss fuq il-valur tax-xiri tal-apparat li jippurifika l-ilma għal użu domestiku mill-applikant. L-għotja hija eliġibbli biss għal individwi privati (persuna fiżika) li jixtru apparat li jippurifika l-ilma għall-użu fuq il-proprjetà residenzjali tagħhom.

X’se tingħata

Applikanti li jikkwalifkaw jistgħu japplikaw għal darba biss għal waħda mill-għotjiet ta’ hawn taħt ta’:

Water Guard: Sistema ta‘ filtrazzjoni tal-ilma

‘Sistema ta ‘filtrazzjoni tal-ilma’ tfisser sistema ta’ ultrafiltrazzjoni jew mikrofiltrazzjoni, fejn l-apparat tal-filtrazzjoni nnifsu jirriżulta f’żero ħela ta’ ilma matul il-proċess ta’ filtrazzjoni. Dan jeskludi l-filtri tal-buqar.

L-għotja se tkopri 40% fuq il-prezz tax-xiri u l-installazzjoni ta’ apparat tas-Sistema ta’ Filtrazzjoni tal-Ilma suġġett għal għotja massima ta’ €100.

RO Wave: Sistema ta’ Reverse Osmosis

‘Sistema ta’ Reverse Osmosis’ tfisser sistema ta’ reverse osmosis fejn l-ilma rrifjutat iġġenerat mis-sistema matul il-proċess ta’ filtrazzjoni ma jiġix devjat lura lejn il-ħażna tal-ilma residenzjali għall-użu mill-ġdid.

L-għotja se tkopri 15.25% fuq il-valur tax-xiri u installazzjoni ta’ apparat tar-Reverse Osmosis, sa għotja tal-valur massimu ta’ €100.

RO Recycle: Sistema ta’ Reverse Osmosis b’reject water return

‘Sistema ta’ Reverse Osmosis b’reject water return’ tfisser sistema ta’ reverse osmosis fejn l-ilma iġġenerat mis-sistema li jigi riġettat matul il-proċess ta’ filtrazzjoni jiġi devjat lura lejn il-ħażna tal-ilma residenzjali għall-użu mill-ġdid.

L-għotja se tkopri 40% fuq il-prezz tax-xiri u l-installazzjoni ta’ Reverse Osmosis b’reject water return soġġett għal għotja massima ta’ €300.

Eliġibbiltà​​

L-applikanti għandhom ikunu residenti Maltin u jkollhom mill-inqas 18-il sena, u l-formola tal-applikazzjoni għandha tigi sottomessa sa mhux aktar tard minn 6 xhur mid-data tax-xiri tal-apparat li jippurifika l-ilma. Persuni u djar li diġà bbenefikaw minn din l-għotja mhumiex eliġibbli għal għotja oħra maħruġa taħt din l-Iskema. L-irċevuti fiskali oriġinali/fatturi u dokumentazzjoni relevanti għandhom jinżammu mill-applikant għal perjodu ta’ mhux anqas minn sentejn mid-data tal-applikazzjoni, u jiġu preżentati lill- Uffiċċju Kummissarju tat-Taxxa u ghad-Dwana meta mitluba għal skop ta’ verifika. Il-pagament tal-għotja jiġi ddepożitat fil-kont bankarju indikat fuq l-applikazzjoni.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha. 

applika