Ħarsa ġenerali​

Bil-għan li jitnaqqas l-użu ta’ kontenituri tal-plastik li jintużaw għall-ibbottiljar tal-ilma, il-Ministru għall-Finanzi qiegħed iniedi din l-għotja fuq xiri u installazzjoni ta’ apparat li jippurifika l-ilma fid-dar permezz ta’ reverse osmosis jew proċessi oħra.

Din l-iskema tapplika għall-infiq li jsir darba biss fuq il-valur tax-xiri u l-installazzjoni tal-apparat li jippurifika l-ilma għal użu domestiku mill-applikant. L-għotja hija eliġibbli biss għal individwi privati (persuna fiżika) li jixtru apparat li jippurifika l-ilma għall-użu fuq il-proprjetà residenzjali tagħhom.

X’se tingħata

Applikanti li huma eliġibbli jingħataw għotja ta’ darba biss ta’ 15.25% fuq il-valur tax-xiri u installazzjoni ta’ apparat li jippurifika l-ilma fid-dar, sa għotja tal-valur massimu ta’ €70.

Eliġibbiltà​​

L-applikanti għandhom ikunu residenti Maltin u jkollhom mill-inqas 18-il sena, u l-formola tal-applikazzjoni għandha tigi sottomessa sa mhux aktar tard minn 3 xhur mid-data tax-xiri tal-apparat li jippurifika l-ilma. Persuni u djar li diġà bbenefikaw minn din l-għotja mhumiex eliġibbli għal għotja oħra maħruġa taħt din l-Iskema. L-irċevuti fiskali oriġinali/fatturi u dokumentazzjoni relevanti għandhom jinżammu mill-applikant għal perjodu ta’ mhux anqas minn sentejn mid-data tal-applikazzjoni, u jiġu preżentati lill- Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Taxxi meta mitluba għal skop ta’ verifika. Il-pagament tal-għotja jiġi ddepożitat fil-kont bankarju indikat fuq l-applikazzjoni.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika