Ħarsa ġenerali​

Is-servizz jagħti l-opportunità ta' appell kontra stimi u/jew multi.

X’se tingħata

Il-possibbiltà li tappella każ qudiem il-Bord tal-Appelli.

Eliġibbiltà​​

Kundizzjonijiet biex appell ikun validu:
i) Produttur jista' jappella fi żmien 30 jum min-notifika ta' Att Ġudizzjarju jew stima.
ii) Tkun intbagħtet ir-return għall-perjodu fil-kwistjoni.
iii) L-ammont ta' ekokontribuzzjoni li jkun qed jiġi disputat ikun tħallas.
iv) Il-ħlas amministrattiv ikun tħallas.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika