Ħarsa ġenerali​

Sabiex jinkoraġġixxi l-użu ta' biċikletti (roti) u pedelecs (bicycles tal-elettriku) bħala mezz ta' trasport li jnaqqsu sew it-tniġġis kif ukoll it-traffiku u fl-istess ħin jinkoraġġixxi l-attività fiżika, il-Ministru tal-Finanzi nieda din l-iskema fejn għotja ta' darba ta' 15.25% fuq il-prezz tax-xiri ta' rota tingħata lill-applikanti eliġibbli.

X’se tingħata

Min japplika jingħata 15.25% tal-ispiża,sa massimu ta' €85 għal rota (biċikletta) u sa €250 għal pedelec (electric bicycle).

Eliġibbiltà​​

L-applikanti għandhom ikunu residenti Maltin u l-formola tal-applikazzjoni tigi sottomessa lid-Dipartiment tal-VAT mhux aktar tard minn 3 xhur mid-data ta' meta nxtara l-oġġett. L-irċevuti fiskali oriġinali/fatturi u dokumentazzjoni rilevanti għandhom jinżammu mill-applikant għal perjodu ta’ mhux anqas minn sentejn mid-data tal-applikazzjoni u jiġu preżentati lill-Kummissarju tat-Taxxa u ghad-Dwana meta mitluba għal skop ta’ verifika. Il-pagament tal-għotja jiġi ddepożitat fil-kont bankarju indikat fuq l-applikazzjoni.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika