Ħarsa ġenerali​

Meta l-utent ma jkunx sodisfatt mill-mod ta' kif l-operatur immaniġġja l-ilment, l-utent jista' jissottometti l-ilment tiegħu/tagħha lill-Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni (MCA) permezz ta' din il-Complaint Form.

X’se tingħata

Il-firxa ta' azzjoni li tista' tieħu l-MCA fil-każ tal-ilmenti tiddependi fuq jekk il-problemi involuti jaqgħux taħt il-qawwiet legali tal-MCA jew le. F'każijiet fejn l-Awtorità ma tistax tintervjeni formalment, l-MCA tipprova tkun il-medjatur bejn l-utent u l-operatur. Jekk ma tirnexxix, l-MCA tissuġġerixxi modi alternattivi billi tirreferi lil min wassal l-ilment għal-post adekwat fejn wieħed jista' jwassal l-ilment tiegħu jew tagħha.

Eliġibbiltà​​

Il-pubbliku ġenerali.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika