Ħarsa ġenerali​

L-Applikant japplika sabiex jieħu pagamenti lura tal-liċenzja jekk il-vettura tkun ġiet skrappjata, iggaraxjata, jew esportata jew jekk ġew mħallsa xi pagamenti żejda.

X’se tingħata

Rifużjoni tal-pagamenti li ġew mħallsa żejda

Eliġibbiltà​​

Kull sid ta’ vettura b’raġuni valida u ġġustifikata.

Kif tapplika​

Imla il-formola onlajn u ssottomettiha.
applika