Ħarsa ġenerali​

Permezz ta' din il-formola, l-applikant jista' jagħżel diversi servizzi bhal meta titlef c-certifikat tar-registrazzjoni, il-licenzja tal-vettura, il-pjanca/i tal-vettura, il-licenzja tas-sewqan u t-tag.

X’se tingħata

Tirreġistra t-telf tac-certifikat tal-vettura, tal-licenzja tal-vettura, tal-pjanca/i tal-vettura, tal-licenzja tas-sewqan u tat-tags.

Eliġibbiltà​​

Kull sid ta'vettura

Kif tapplika​

Imla l-formula u s-sottomettija
applika