Ħarsa ġenerali​

Applikazzjoni ghar residenti Maltin biex jottjenu permess ghal 30 gurnata biex ikunu jistghu isuqu vettura mhux irregistrata f’Malta.

X’se tingħata

Permess validu ghal 30 gurnata biex tinstaq vettura bi pjanci barranin

Eliġibbiltà​​

Kull persuna li ghandha dokument ta identifikazzjoni Malti.

Kif tapplika​

Imla l-formola online u ssottometti

Dokumenti meħtieġa

  • Polza ta l-assigurazzjoni valida
  • Kopja tad-dokument tar-registrazzjioni tal-vettura
  • Kopja ta “Notice of arrival”
  • Pagament ta €20
applika