Ħarsa ġenerali​

Din il-formola tintuża biex jiġu depożitati dokumenti għal reġistrazzjonijiet ta' vetturi sabiex jiġu proċessati mill-back office.

X’se tingħata

L-applikanti jiddepożitaw id-dokumenti xierqa għal dik it-tranżazzjoni partikulari u jiġbru d-dokument ippreparat il-ġurnata ta' wara.

Eliġibbiltà​​

Il-pubbliku ġenerali.

Kif tapplika​

Ipprintja u imla l-formola u ħudha personalment fi:

A3 Towers
Triq l-Arkata
Raħal Ġdid PLA 1212

Dokumenti meħtieġa:
i) VEH 01 iffirmata u mimlija kif suppost.
ii) VEH 02 - Firem, Cash jew Hire Purchase (HP), jekk pjanċi personalizzati ċċekkja jekk il-pjanċa hijiex disponibbli, daqs tal-pjanċi.
iii) Invoice.
iv) Assigurazzjoni - Jekk il-validità taqbilx mal-1st plate letter.
v) Kopja tal-karti tal-identità - Ix-xerrej, xhud u jekk hu HP terms kopja tal-karta tal-identità tar-raġel/mara.
vi) COC (M1)/Tech Specs (Kummerċjali).
vii) Ċekk pagabbli lill-Awtorità għat-Trasport f’Malta.
viii) Għal vetturi minn pajjiżi li mhumiex fl-UE - VEH 04 iffirmata mid-Dwana.
ix) Għal vetturi użati mill-UE - MT Inspection Form, VRT.
x) Għal vetturi użati barra mill-UE- VEH 05, VCA, JEVIC, VRT.
applika