Ħarsa ġenerali​

Attestazzjoni jew garanzija ta' sewwieq (Driver Attestation Certificate) hija meħtieġa minn sewwieqa ta' vetturi li jġorru oġġetti li jkollhom toqol gross tal-vettura akbar minn 3,500 kg li mhumiex ċittadini tal-UE. Min jimpjega dawn is-sewwieqa jista' japplika għal garanzija ta' sewwieq f'isem l-impjegat, kif stipulat fir-Regolamenti dwar il-Ġarr Stradali ta’ Merkanzija b’Vetturi bil-Mutur (L.S. 65.19) u r-Regolamenti 1072/2009/KE tal-Parlament u Kunsill Ewropew.

X’se tingħata

Driver Attestation Certificate, validu sakemm jiskadi l-permess għar-residenza.

Eliġibbiltà​​

Persuni li ma jkunux ċittadini tal-UE, impjegati minn min iġorr il-merkanzija fuq l-art u detenturi ta' permess ta' residenza maħruġ minn Identità Malta.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Dokumenti meħtieġa:
i) Kopja tal-permess ta’ residenza.
ii) L-applikazzjoni oriġinali wara li tiġbor iċ-ċertifikat.
Iii) Ħlas ta’ €6.
applika