Ħarsa ġenerali​

Ikun hemm bżonn ta' ċertifikat mediku biex tiġġedded kull waħda mill-Kategorija Ċ u D, għal kull klijent li għandu aktar minn 70 sena u/jew jintalab, jekk ikun hemm bżonn.

X’se tingħata

Ċertifikat mediku.

Eliġibbiltà​​

Kull applikant għal liċenzja ġdida tas-sewqan, tiġdid ta' liċenzji tal-kategorija Ċ u D, tiġdid ta' liċenzja tas-sewqan għal min għalaq is-70 sena.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Iċ-ċertifikat mediku għandu jimtela u jiġi ffirmat mit-tabib.
applika