Ħarsa ġenerali​

Persuna li jkollha bżonn li tapplika għal learner's permit taħt Kategorija Ċ (Vannijiet) għandha timla din l-applikazzjoni.

X’se tingħata

Tingħata driving licence learner permit.

Eliġibbiltà​​

Kull persuna ta' 'l fuq minn 18-il sena għal Kategoriji Ċ1 u Ċ1E, u li tkun għalqet il-21 sena għal Kategoriji Ċ u ĊE.

Fejn persuna għandha ċertifikat ta' Kompetenza Professjonali (CPC), l-anqas età għandha tkun ta' 19-il sena għal Kategoriji Ċ u ĊE.

Kif tapplika​

Ipprintja u imla l-formola u ibgħatha lil:

Transport Malta
A3 Towers
Triq l-Arkata
Raħal Ġdid PLA 1212
applika