Ħarsa ġenerali​

Kull persuna li tittrasferixxi r-residenza minn post barra minn Malta għal Malta tkun intitolata, skont l-Att dwar ir-Reġistrazzjoni u l-Liċenzjar ta’ Vetturi bil-Mutur (Kap. 368), biex tkun eżenti mit-Taxxa ta' Reġistrazzjoni tal-Vetturi bil-Mutur fuq vettura M1 (vettura użata biex iġġorr mhux aktar minn 8 passiġġieri flimkien mas-sewwieq) jew cycle (motor cycles, motor tricycles u quadricycles) li jkunu rreġistrati f'isem dik il-persuna għal perjodu kontinwu ta' mill-anqas 24 xahar minnufih qabel id-data tat-trasferiment tagħha ta' residenza f'Malta.

X’se tingħata

Jekk applikazzjoni tiġi approvata mill-bord maħtur mill-Ministru responsabbli għall-Finanzi, l-applikant jiġi eżenti milli jħallas it-taxxa ta' reġistrazzjoni.

Eliġibbiltà​​

Kull persuna li qed tittrasferixxi r-residenza tagħha minn post barra minn Malta għal lokalità f'Malta, soġġetta għall-kundizzjonijiet imniżżla fit-taqsima A tal-formola preskritta tal-applikazzjoni.

Kif tapplika​

Ipprintja u imla l-formola u ibgħatha lil:

Transport Malta
A3 Towers
Triq l-Arkata
Raħal Ġdid PLA 1212
applika