Ħarsa ġenerali​

Kull ċittadin Malti li jkollu eID valida jista' japplika għal learner's permit. L-applikazzjoni tinħtieġ li timtela flimkien ma' dikjarazzjoni ta' tabib kif ukoll dettalji tal-applikant.

X’se tingħata

Learner Permit biex jibda t-taħriġ validu għal tliet snin.

Eliġibbiltà​​

Ir-residenti Maltin kollha li jkunu laħqu l-età minima tal-kategorija.

Kif tapplika​

Ipprintja u imla l-formola u ibgħatha lil:
Transport Malta
A3 Towers
Triq l-Arkata
Paola PLA 1212
applika