Ħarsa ġenerali​

Dan is-servizz jirreferi għal servizzi f'toroq residenzjali mogħti lil ċittadini verifikati mill-Kunsill Lokali, jew mogħti direttament lill-Kunsilli Lokali, rigward applikazzjoni għal line markings fit-toroq. Din il-formola tintuża minn ċittadin jew kunsill lokali biex japplika għal line markings fit-triq.

X’se tingħata

Line markings fit-triq.

Eliġibbiltà​​

Is-sinjali tat-traffiku u road markings għandhom ikunu konformi mar-Regolamenti dwar is-Sinjali tat-Traffiku u l-Marki tal-Karreġġata, Leġiżlazzjoni Sussidjarja 65.05.

Kif tapplika​

Il-formoli elettroniċi għall-immaniġġjar tat-traffiku fuq servizz.gov huma temporanjament indisponibbli sakemm tiġi pprovduta verżjoni ġdida. Sadanittant, il-formoli u l-politiki se jiġu pprovduti fuq is-sit elettroniku ta' Transport Malta taħt it-taqsima 'Traffic Management Division ': Agħfas hawn
applika