Ħarsa ġenerali​

Permezz ta' din il-formola, l-applikanti japplikaw għal liċenzja ta' operatur għall-ġarr ta' merkanzija għal kiri jew benefiċċju fuq livell Ewropew.

X’se tingħata

Operator licence li tippermetti d-detentur li jġorr merkanzija għal kiri jew kumpens f'kull territorju nazzjonali u/jew tal-UE. Dan hu ċertifikat għall-applikant u kopja awtentikata għandha tinżamm f'kull vettura, inkluża taħt il-liċenzja. Il-validità tal-liċenzja hija għal 5 snin.

Eliġibbiltà​​

Intrapriżi b'kondotta nadifa, stabbiliti f'Malta (li jkollhom uffiċċju u tal-anqas vettura waħda rreġistrata f'Malta), li jkollhom kwalifiki meħtieġa biex jagħmluha ta' Transport Manager (jew jingaġġaw persuna li tagħmilha ta' hekk), u li jkollhom financial standing ta' mill-anqas €9,000 għall-ewwel vettura u €5,000 għal kull vettura li tiġi wara.

Kif tapplika​

Ipprintja u imla l-formola u ibgħatha lil:

Transport Malta
Road Transport Licensing Unit
A3 Towers
Triq l-Arkata
Raħal Ġdid PLA 1212

Flimkien ma’ ħlas ta’ €120 għal-liċenzja u €25 kull vettura sal-ħames vettura.

Dokumenti meħtieġa:

Taqsima B:
- Kopja tal-Memorandum u Ċertifikat tal-Artikli ta’ Reġistrazzjoni (għal kumpaniji).
- Reġistrazzjoni ta’ Isem in-Negozju għal Isem fil-Kummerċ.
- Lista ta’ ismijiet u indirizzi għall-imsieħba/membri (għal soċjetajiet jew intrapriżi oħra).
- Kopja tal-polza tas-sigurtà għall-post tan-negozju.
- Kopja ta’ logbook ta’ kull vettura li tintuża skont il-liċenzja.
Taqsima Ċ: - Kopja taċ-Ċertifikat ta’ Kompetenza.
Taqsima D:
- Kopja awtentika jew l-oriġinal ta’ ċertifikat tal-kondotta jew fedina penali maħruġ mill-Pulizija li jappartjeni lid-diretturi kollha jew imsieħba jew persuni li jkollhom Ċertifikat ta’ Kompetenza Professjonali.
- Consent to Repute Enquiry Form.
applika