Ħarsa ġenerali​

Din il-formola tintuża biex tiskrappja vettura jew tneħħiha minn fuq ir-reġistru.

X’se tingħata

Il-vettura tkun skrappjata uffiċjalment jew imneħħija minn fuq ir-reġistru fir-Reġistri tal-Awtorità.

Eliġibbiltà​​

Kull persuna li titlob biex tiskrappja jew tneħħi vettura minn fuq ir-reġistru.

Kif tapplika​

Ipprintja u imla l-formola u ibgħatha, flimkien mad-dokumenti kollha li qegħdin taħt it-Taqsima D fil-formola tal-applikazzjoni, lil:

Id-Direttorat għat-Trasport fuq l-Art
A3 Towers
Triq l-Arkata
Raħal Ġdid PLA 1212

Dokumenti meħtieġa:
i) Pjanċi tan-numru ta’ reġistrazzjoni.
ii) Reġistrazzjoni ta’ ċertifikat u liċenzja tat-triq.
iii) Jekk il-vettura tkun irreġistrata f’isem kumpanija, riżoluzzjoni tal-Bord dwar ebda oġġezzjoni ffirmata mis-Segretarju tal-Kumpanija/Bord.
iv) Tħassir iffirmat ta’ hire purchase agreement relatat mal-vettura msemmija hawn fuq (jekk ikun il-każ).
v) Kopja tal-karta tal-identità (quddiem u wara). vi) Ħlas ta’ €10.00 jew ħlas ta' €150.00 (jekk il-vettura ma' ġietx mormija f'post li mhux faċilità tat-trattament awtorizzata).
applika