Ħarsa ġenerali​

Kull student li r-residenza normali tiegħu tkun barra minn Malta, imma li jiġi Malta bl-iskop waħdieni li jkompli l-istudji tiegħu f'istituzzjoni edukattiva awtorizzata bħala tali mill-awtoritajiet edukattivi, ikun inititolat biex iġib il-vettura bil-mutur personali tiegħu mingħajr ma jkollu bżonn li jirreġistraha f'Malta u jħallas it-taxxa tar-reġistrazzjoni tal-vettura fuqha.

X’se tingħata

Eżenzjoni milli tħallas it-taxxa ta' reġistrazzjoni ta' vettura. L-applikanti jinħarġilhom permess temporanju għal perjodu ta' 12-il xahar, u għandu jerġa' jiġġedded fuq applikazzjoni mill-istudent kull sena.

Eliġibbiltà​​

Kull student li għandu vettura rreġistrata f'ismu u qed jattendi għall-istudji tiegħu f'Malta.

Kif tapplika​

Ipprintja u imla l-formola u ibgħatha lil: Id-Direttorat għat-Trasport fuq l-Art A3 Towers Triq l-Arkata Raħal Ġdid PLA 1212 Dokumenti meħtieġa: i) Kopja taċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni tal-vettura. ii) Kopja tal-liċenzja tas-sewqan. iii) Kopja tal-passaport. iv) Kopa taċ-ċertifikat tal-assigurazzjoni tal-vettura. v) Dettalji tal-istudji/kors li qed jagħmel/se jieħu. vi) Dettalji ta’ kemm se jdumu l-istudji/kors. vii) Dikjarazzjoni minn istituzzjoni edukattiva li qiegħed/se jattendi. viii) Kopja tal-liċenzja tat-triq, fejn japplika. ix) Ħlas ta’ €15.
applika