Ħarsa ġenerali​

Kull persuna li r-residenza normali tagħha tkun barra minn Malta, imma li tiġi Malta fuq kuntratt ta' xogħol, tkun intitolata biex iġġib il-vettura bil-mutur personali tagħha mingħajr ma jkollha bżonn li tirreġistra f'Malta u tħallas it-taxxa tar-reġistrazzjoni tal-vettura fuqha.

X’se tingħata

Eżenzjoni milli tħallas it-taxxa ta' reġistrazzjoni ta' vettura. L-applikanti jinħarġilhom permess temporanju għal perjodu ta' 12-il xahar, li jkun bla effett meta jiskadi dal-perjodu.

Eliġibbiltà​​

Persuna li jkollha r-residenza normali tagħha barra minn Malta imma li tiġi Malta fuq kuntratt ta' xogħol li jdum tal-anqas sena.

Kif tapplika​

Ipprintja u imla l-formola u ibgħatha lil:

Id-Direttorat għat-Trasport fuq l-Art
A3 Towers
Triq l-Arkata
Raħal Ġdid PLA 1212

Imla l-formola fi żmien 20 ġurnata minn meta tasal Malta.

Dokumenti meħtieġa:

i) Kopja taċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni tal-vettura.
ii) Kopja tal-liċenzja tas-sewqan.
iii) Kopja tal-passaport.
iv) Kopa taċ-ċertifikat tal-assigurazzjoni tal-vettura.
v) Kopja tal-permess tax-xogħol mill-Jobsplus, skont il-każ.
vi) Kopja tal-kuntratt tax-xogħol.
vii) Kopja tal-liċenzja tat-triq.
viii) Avviż tal-wasla.
ix) Ħlas ta’ €35.
applika