Ħarsa ġenerali​

L-iskop tal-applikazzjoni hu sabiex persuna tkun tista’ tiġbor informazzjoni fuq l-applikant bl-approvazzjoni tiegħu/tagħha.

X’se tingħata

Dokumenti dwar rendikont tax-xogħlijiet tal-impjegat, rendikont tar-reġistrazzjoni ta’ individwu, u dokumenti dwar lista tal-ħaddiema u lista ta’ impjegati li bdew u spiċċaw.

Eliġibbiltà​​

Ċittadini Maltin u barranin li jghixu ġewwa territorju Malti.

Kif tapplika​

Imla l-formola u pprintjaha.

Il-persuna li ser tiġbor informazzjoni għan-nom tal-applikant trid tippreżenta l-karta tal-identità tagħha u tal-applikant.
applika