Ħarsa ġenerali​

L-Iskema A2E 2021-2027 se tipprovdi għajnuna għax-xogħol lill-intrapriżi f'Malta u Għawdex biex jippromwovu r-reklutaġġ ta' dawk li qed ifittxu impjieg li huma żvantaggati, qiegħda u inattivi. L-Iskema se tkun: 

• Ittejjeb l-opportunitajiet għall-aċċess għas-suq tax-xogħol u l-għoti tal-esperjenza tax-xogħol lil dawk l-iktar 'il bogħod mix-xogħol bi qligħ; 

• Innaqqsu d-differenza bejn il-provvista u d-domanda tas-suq tax-xogħol; 

• Żieda fil-koeżjoni soċjali.

X’se tingħata

Il-Kumpanija se tingħata sussidju ta' €110.93 (full-time) / €55.47 (part-time) fil-ġimgħa għal kull parteċipant, għal 52 ġimgħa, jew għal 104 ġimgħa, jew sussidju ta' €166.40 (full-time) / €83.20 (part-time) fil-ġimgħa għal massimu ta’ 156 ġimgħa f'każ ta’ persuna b'diżabilità. 

 

Aktar informazzjoni tinstab fin-Noti ta' Gwida (A2E Guidance Notes) fuq il-Websajt tal-Jobsplus billi tagħfas hawn.

Eliġibbiltà​​

L-Intrapriżi kollha li għandhom attività ekonomika huma eliġibbli għall-Iskema A2E 2021-2027, meta jirreklutaw persuna żvantaġġata li taqa' taħt il-kriterji ta' eliġibilità tal-parteċipant. Fil-każ ta' NGOs u Social Partners anke jekk l-entità ma jkollhiex attività ekonomika huma eliġibbli għall-Iskema A2E 2021-2027, meta jirreklutaw persuna li taqa' taħt il-kriterji ta' eliġibilità tal-parteċipant

Kif tapplika​

Biex tapplika għall-Iskema A2E 2021-2027 trid timla u tissottometti l-formola tal-applikazzjoni onlajn billi tagħfas hawn  

 

Importanti li tigi sottomessa l-applikazzjoni kompluta jew qabel l-impjieg jew fi żmien xahar mid-data tal-ingaġġ tal-impjegat. Applikazzjonijiet sottomessi u li ma jirrispettawx dan il-perjodu ta' żmien ma jitqiesux eliġibbli.

 

Dokumenti meħtieġa

 

L-Applikazzjoni tal-A2E. Għafas hawn  

 

Għal kwalunkwe dokumentazzjoni oħra jekk jogħġbok irreferi ghad- ‘Documentation Checklists’: 

 

• ‘Entity Documentation Checklist’ għafas hawn  

• ‘Prospective Participant / Employee Documentation Checklist’ għafas hawn

 

applika