Ħarsa ġenerali​

L-Iskema A2E se tipprovdi għajnuna għax-xogħol lill-intrapriżi f'Malta u Għawdex biex jippromwovu r-reklutaġġ ta' dawk li qed ifittxu impjieg li huma iktar żvantaggati, qiegħda u inattivi. Il-Programm ta' Għajnuna se jkun:

• Titjib tal-opportunitajiet għall-aċċess għas-suq tax-xogħol u l-għoti tal-esperjenza tax-xogħol lil dawk l-iktar 'il bogħod mix-xogħol bi qligħ;
• Innaqqsu d-differenza bejn il-provvista u d-domanda tas-suq tax-xogħol;
• Żieda fil-koeżjoni soċjali.

X’se tingħata

Il-Kumpanija se tingħata sussidju ta' € 85 fil-ġimgħa għal kull parteċipant għal 40 siegħa, għal 24 ġimgħa, għal 52 ġimgħa, jew għal 104 ġimgħa, jew sussidju ta' €125 fil-ġimgħa għal 40 siegħa għal massimu ta’ 156 ġimgħa f'każ ta’ persuna b'diżabilità.

Aktar informazzjoni tinstab fin-Noti ta' Gwida tal-Iskema A2E (A2E Scheme Guidance Notes) fuq il-Websajt tal-Jobsplus billi tagħfas hawn.

Eliġibbiltà​​

L-Intrapriżi kollha li għandhom attività ekonomika huma eliġibbli għall-Iskema A2E, meta jirreklutaw persuna żvantaġġata li taqa' taħt il-kriterji ta' eliġibilità tal-parteċipant.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn, ipprintjaha, u iffirmaha.

L-applikazzjonijiet għandhom jiġu ffirmati u datati kemm mill-Kumpanija kif ukoll mill-Parteċipanti, u mibgħuta bil-posta rreġistrata jew mibgħuta bl-idejn lil Jobsplus:

Jobsplus
Diviżjoni tal-Iskemi Finanzjati mill-UE
Unità tal-iSkema Aċċess għal Impjiegi
Ħal Far BBG 3000 Din il-formola ma tistax tiġi sottomessa onlajn minħabba r-rekwiżit ta' firma oriġinali.

L-applikazzjonijiet jagħlqu fil-31 ta' Diċembru 2022

applika