Ħarsa ġenerali​

L-Iskema A2E se tipprovdi għajnuna għax-xogħol lill-intrapriżi f'Malta u Għawdex biex jippromwovu r-reklutaġġ ta' dawk li qed ifittxu impjieg u li huma iktar żvantaġġati, qiegħda u inattivi. Il-Programm ta' għajnuna se jkun jikkonsisti f':

• Titjib tal-opportunitajiet għall-aċċess għas-suq tax-xogħol, u l-għoti tal-esperjenza tax-xogħol lil dawk l-iktar 'il bogħod mix-xogħol bi qligħ;
• Tnaqqis fid-differenza bejn il-provvista u d-domanda tas-suq tax-xogħol;
• Żieda fil-koeżjoni soċjali.

X’se tingħata

Il-Kumpanija tingħata sussidju ta' € 85 fil-ġimgħa għal kull parteċipant għal 40 siegħa, jew għal 24 ġimgħa, jew għal 52 ġimgħa, jew għal 104 ġimgħa, jew sussidju ta' € 125 fil-ġimgħa għal 40 siegħa għal massimu ta’ 156 ġimgħa f'każ ta’ persuna b'diżabilità.

Aktar informazzjoni tinstab fin-Noti ta' Gwida tal-Iskema A2E (A2E Scheme Guidance Notes) fuq il-websajt tal-Jobsplus.

Eliġibbiltà​​

L-Intrapriżi kollha li għandhom attività ekonomika huma eliġibbli għall-Iskema A2E, meta jirreklutaw persuna żvantaġġata li taqa' taħt il-kriterji ta' eliġibilità tal-parteċipant.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u pprintjaha.

Din il-formola għandha tiġi ffirmata u datata mill-Parteċipant u trid tiġi ppreżentata minn min iħaddem waqt l-iffirmar tal-Ftehim ta' Għotja fil-Jobsplus.
applika