Ħarsa ġenerali​

Il-proċess ta' validazzjoni għaċ-child care ġie mwaqqaf sabiex jassessja individwi li jkunu akkwistaw għarfien u ħiliet fil-qasam, iżda ma jkollhomx kwalifika formali. Permezz ta' dan il-proċess il-kandidat jiġi assessjat permezz ta' intervista, evalwazzjoni tal-portfoljo, eżami tat-teorija u eżami tal-prattika.

X’se tingħata

Ċertifikat ta' Kompetenza.

Eliġibbiltà​​

Il-kandidati prospettivi jrid ikollhom tliet snin esperjenza ġewwa child care li jilqa’ fih tfal bejn 0-3 snin. Dan skont ir-regoli stipulati fis-SL 327.432 tal-2012 li tirregola l-validazzjoni tat-tagħlim mhux formali u informali. Dawn il-kandidati huma mitluba jippreżentaw lill-bord tal-assessjar ittra ta' referenza minn employer/s li jkunu ħadmu magħhom sabiex jiġi kkonfermat in-numru ta' sigħat li l-kandidati jkollhom bħala esperjenza ta' xogħol.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn, ipprintjaha, iffirmaha u ibgħatha bil-ħlas dovut lil:

Jobsplus Training Complex
Trade Test
Ħal Far Road
Ħal Far BBG 3000

L-applikant jista’ jagħżel li jieħu l-applikazzjoni tiegħu personalment fl-indirizz imsemmi hawn fuq.
applika