Ħarsa ġenerali​

L-iskema tal-Work Exposure hi maħsuba sabiex tipprovdi taħrig u esperjenza ta' xogħol lil persuni li mhux attivi f'impjieg, li permezz ta' hekk, l-individwi jakkwistaw għarfien, ħiliet u kompetenza meħtieġa sabiex isibu impjieg.

Il-perjodu tal-iskema Work Exposure hi ta’ 12 il-ġimgħa fejn il-parteċipant jattendi għal 20 siegħa fuq il-post tax-xogħol li jkun instab sabiex il-parteċipant jingħata t-taħriġ.

X’se tingħata

Min iħaddem (employers) qed jingħataw opportunità sabiex iħarrġu impjegat prospettiv tagħhom għal 12-il ġimgħa mingħajr ebda obbligu ta' ħlas.

Eliġibbiltà​​

L-entitajiet pubbliċi u privati kollha, inklużi NGOs.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn, ipprintjaha u ffirmaha.

L-applikazzjoni, flimkien ma’ dokumenti oħra neċessarji, tista’ tittieħed personalment fl-uffiċċji tal-Jobsplus, f’Ħal Far jew mibgħuta bil-posta rreġistrata fl-indirizz postali lil:

Jobsplus
Training Complex
Schemes Unit
Ħal Far BBG 3000
applika