Ħarsa ġenerali​

L-għan ta’ din l-iskema huwa li tassisti individwi li jixtiequ jkabbru l-ħiliet edukattivi tagħhom billi jattendu għal xi tip ta’ taħriġ. Din l-għajnuna tingħata f’forma ta’ sussidju sabiex tgħin lill-parteċipanti fl-ispejjeż relatati mat-taħriġ.

X’se tingħata

Jingħata sussidju ta’ 75% fuq il-ħlas tat-taħrig (bl-esklużjoni tal-VAT) sa massimu ta’ €1,000 f’sena kalendarja. Dan is-sussidju jingħata lill-individwu wara li jtemm it-taħriġ b’suċċess.

Eliġibbiltà​​

L-Eliġibbilità tal-Individwu:
L-Iskema hija miftuħa għal kull applikant li l-età tiegħu hi bejn is-16 -il sena u s-64 sena skont il-liġi ta’ Malta. F’każ ta’ persuni li l-età tagħhom hija bejn is-16 u l-24 sena, dawn ma jistgħux japplikaw jekk ikunu qegħdin jipparteċipaw fl-iskema tal–‘Youth Guarantee NEET Activation Scheme II’.

L-Eliġibbilità tat-Taħriġ:
Il-Parteċipanti jistgħu japplikaw għal kull tip ta’ taħriġ li jissoddisfa l-kriterji li jinsabu hawn taħt:-
• Il-kors ma jkunx offrut mill-Jobsplus
• Il-kors offrut minn Fornitur tas-Servizz li huwa lliċenzjat mill-NCFHE
• Il-kors ikun ikklassifikat bejn il-livelli 1 u 5 tal-Qafas tal-Kwalifiki Malti

Regoli oħra importanti:
Importanti ħafna li l-applikazzjonijiet jaslu fl-uffiċċji tal-Jobsplus ġimgħatejn qabel id-data li fiha jibda t-taħriġ. Il-kors ma jridx jiswa inqas minn €100 (teskludi l-VAT) sabiex wieħed ikun eliġibbli li jingħata s-sussidju ta’ 75% tal-ħlas totali tat-taħriġ.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn, ipprintjaha u ffirmaha.

L-applikazzjoni, flimkien ma’ dokumenti oħra neċessarji, tista’ tittieħed personalment fl-uffiċċji tal-Jobsplus, f’Ħal Far jew mibgħuta bil-posta rreġistrata fl-indirizz postali lil:

Jobsplus
Training Complex
Training Pays Unit
Ħal Far BBG 3000
applika