Ħarsa ġenerali​

L-għan ta’ din l-iskema huwa li tgħin individwi li jixtiequ jkabbru l-ħiliet edukattivi tagħhom billi jattendu xi tip ta’ taħriġ. Din l-għajnuna tingħata f’forma ta’ sussidju sabiex tgħin lill-parteċipanti fl-ispejjeż relatati mat-taħriġ.

X’se tingħata

Jingħata sussidju ta’ 75% fuq il-ħlas tat-taħriġ (bl-esklużjoni tal-VAT).

Għall-korsijiet li jwasslu għhal-livelli 1 sa 4 fil-Qafas tal-Kwalifiki Malti, is-sussidju hu sa massimu ta` €1,000. Filwaqt li għall-korsijiet li jwasslu għal-livell 5, Awards f’livell 6 u 7 u korsijiet mingħajr livell tal-Qafas tal-Kwalifiki Malti imma li huma rikonoxxuti mill-industrija u li huma relatati mas-settur tal-Avjazzjoni, Marittimu u ICT, il-massimu tas-sussidju hu ta` €3,000.

Dan is-sussidju jingħata lill-individwu wara li jtemm it-taħriġ b’suċċess.

Eliġibbiltà​​

L-Eliġibbilità tal-Individwu:

L-Iskema hija miftuħa għal kull applikant li fid-data tal-applikazzjoni:

 • Ikun temm l-edukazzjoni obbligatorja u ma jkunx qabeż l-64 sena
 • F’każ ta’ persuni li l-età tagħhom hija bejn is-16 u l-24 sena, dawn ma jistgħux japplikaw jekk ikunu qegħdin jipparteċipaw fl-iskema tal–‘Youth Guarantee NEET Activation Scheme II’
 • L-impjieg prinċipali ma jkunx dak ta` self-employed
 • Ma jkunx impjegat mal-Istituzzjoni Edukattiva li tkun ser tipprovdi t-taħriġ.

Persuni li huma diġa’ mpjegati bħala għalliema jew joffru taħriġ ma’ skola li tħarreġ fil-lingwa Ingliża għall-barranin mhux eliġibbli li japplikaw għall-korsijiet ta’ CELTA u/jew TEFL.

L-Eliġibbilità tat-Taħriġ:

Il-lista tal-korsijiet kollha eliġibbli tinsab fuq is-sit tal-Jobsplus u tista’ tiġi aċċessata minn hawn: https://jobsplus.gov.mt/schemes-jobseekers/training-pays-scheme/tps-trainees/fileprovider.aspx?fileId=36283

Sabiex tkun eliġibbli għas-sussidju, jeħtieġ tagħżel kors li jkun inkluż fil-katalgu.

Sa l-aħħar ta` Lulju 2021, għal-korsijiet li mhux inklużi fil-katalgu, wieħed jista’ japplika għall-iskema tal-inqas ġimgħatejn qabel jibda l-kors. Il-Parteċipanti jistgħu japplikaw għal kull tip ta’ taħriġ li jissoddisfa l-kriterji li jinsabu hawn taħt:-

 • Il-kors ma jkunx offrut mill-Jobsplus
 • Il-kors offrut minn Istituzzjoni Edukattiva lliċenzjat mill-MFHEA jew entità simili fil-każ ta’ korsijiet li mhux klassifikati u li huma relatati mas-settur tal-Avjazzjoni, Marittimu u ICT.
 • Il-kors ikun ikklassifikat bejn il-livelli 1 u 5 tal-Qafas tal-Kwalifiki Malti, jew Award f’livell 6 u 7 jew inkella mingħajr klassifikazzjoni ta` livell iżda fis-settur tal-Avjazzjoni jew Marittimu jew ICT.

Regoli oħra importanti:

 • Applikazzjonijiet għal korsijiet inklużi fil-katalgu jridu jaslu għand Jobsplus qabel id-data tat-tmiem tal-kors (id-data tat-tmiem tal-kors ma tinkludix eżamijiet, sottomissjonijiet ta` assignments u placements).
 • Applikazzjonijiet għal korsijiet li mhux inklużi fil-katalgu jridu jaslu Jobsplus tal-inqas ġimgħatejn qabel id-data li fiha jibda t-taħriġ.
 • Il-kors ma jridx jiswa inqas minn €100 (teskludi l-VAT).
 • It-titlu tal-kors u tal-Istituzzjoni Edukattiva hekk kif imniżżel fl-applikazzjoni huma kkunsidrati bħala finali. Xi tibdil f`dawn id-dettalji iwassal sabiex l-applikazzjoni titqies bħala invalida.
 • Id-data tat-tmiem tal-kors ma taqbiżx it-30 ta` Ġunju 2023.

L-Applikazzjonijiet jibqgħu miftuħha sat-30 ta` Marzu 2023 u dan suġġett għad-disponibbiltà tal-fondi. Id-data tat-tmiem tat-taħriġ m`għandix taqbeż it-30 ta` Ġunju 2023. L-Applikazzjonijiet għas-sussidju jiġu approvati skond l-ordni ta` meta jaslu.

Sabiex individwu japplika għal din l-iskema, ma jridx ikun ibbenifika minn xi skema oħra għall-istess kors.

Kif tapplika​

Ipprintja l-formola u ffirmaha.

L-applikazzjoni, flimkien ma’ dokumenti oħra neċessarji, tista’ tintbaghat bl-ijmejl fuq tps.jobsplus@gov.mt.

applika