Ħarsa ġenerali​

Skont ir-regolamenti (A.L. 44 tal-2003, Regolamenti tal-2003 dwar is-Sigurtà u l-Protezzjoni mir-Radjazzjoni), persuna li tixtieq taġixxi bħala Espert Kwalifikat għandha tkun approvata mill-Bord tal-Protezzjoni mir-Radjazzjoni. Din il-formola sservi bħala formola ta' 'applikazzjoni' għal din l-approvazzjoni.

X’se tingħata

Kandidati li jiksbu suċċess jingħataw opportunità li jkollhom isimhom imdaħħal f'lista ta' Esperti Kwalifikati Approvati li wieħed jista' jaraha fuq il-websajt tal-OHSA wara li jħallas dritt amministrattiv.

Eliġibbiltà​​

Esperti kwalifikati fir-radjazzjoni.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika