Avviż​

Issuġġerixxi IDEA

​L-individwi li jibagħtu s-suġġerimenti tagħhom jibqgħu responsabbli għall-kontenut tal-komunikat tagħhom u l-Kunsill IDEA jittrażmetti tali komunikati lill-awtoritajiet responsabbli għall-investigazzjoni, jekk il-kontenut ikun jistħoqqlu hekk. Il-Kunsill jeżamina u jikkunsidra biss dawk l-ideat li jissodisfaw l-għan ta’ IDEA.​