Overview

Permezz ta' din l-applikazzjoni, partijiet terzi jistgħu jissottomettu applikazzjoni biex tiġi revokata trademark reġistrata.

What you'll get

Il-possibilità li tirrevoka trademark reġistrata mal-Uffiċċju Malti.

Eligibility

The applicant must be the owner of a registered trademark, an earlier right or any interested party.

How to apply

Fill in the online form and submit.

apply