Ħarsa ġenerali​

L-applikant li jitlob biex jirreġistra bċejjeċ ta' art misjuba li jkunu diġà rreġistrati fuq terzi fis-Sistema ta' Identifikazzjoni ta' Bċejjeċ ta' Art (LPIS) għandu jippreżenta kontestazzjoni.

X’se tingħata

Id-dritt li tikkontesta art maħduma minn bidwi f'każi fejn l-għalqa tinstab li tkun diġà rreġistrata fuq terzi.

Eliġibbiltà​​

Il-bdiewa attivi kollha.

Kif tapplika​

Imla u pprintja l-formola. Din il-formola trid tkun iffirmata min-nutar. Flimkien ma' din il-formola wieħed jeħtieġ li jippreżenta wkoll pjanta tal-għalqa maħruga mill-ARPA u ffirmata minn Perit.

 

Dawn id-dokumenti għandhom jiġu sottomessi ġewwa l-:

 

Front Office tal-Aġenzija tal-Pagamenti Agrikoli u Rurali
Il-Pitkalija
Ta' Qali

 

jew fl-Uffiċċju tal-Aġenzija fi:

 

Government Experimental Farm

Triq l-Imġarr
Ix-Xewkija, Għawdex

 

Dokumenti meħtieġa:

 

  • Pjanta tal-art inkwistjoni, li trid tiġi ffirmata mill-istess Nutar u Perit.
  • Formola li għandha tiġi ffirmata min-Nutar u l-Perit.
     
applika