Ħarsa ġenerali​

L-applikant li jitlob biex jirreġistra bċejjeċ ta' art misjuba li jkunu diġà rreġistrati fuq terzi fis-Sistema ta' Identifikazzjoni ta' Bċejjeċ ta' Art (LPIS) għandu jippreżenta kontestazzjoni.

X’se tingħata

Id-dritt li tikkontesta art maħduma minn bidwi f'każi fejn l-għalqa tinstab li tkun diġà rreġistrata fuq terzi.

Eliġibbiltà​​

Il-bdiewa attivi kollha.

Kif tapplika​

Imla u pprintja l-formola. Din il-formola trid tkun iffirmata min-nutar. Flimkien ma' din il-formola wieħed jeħtieġ li jippreżenta wkoll pjanta tal-għalqa maħruga mill-ARPA u ffirmata minn Perit.

Dawn id-dokumenti għandhom jiġu sottomessi ġewwa l-:

Front Office tal-Aġenzija tal-Pagamenti Agrikoli u Rurali
Il-Pitkalija
Ta' Qali

jew fl-Uffiċċju tal-Aġenzija fi:

Triq l-Imġarr
Ix-Xewkija, Għawdex

Jew b'imejl fuq: [email protected]
applika