Ħarsa ġenerali​

Sabiex ikompli jinkoraġġixxi l-użu aħjar tal-enerġija li qed tiġi ġġenerata mill-pajjiż, ir-Regolatur għas-Servizzi tal-Enerġija u tal-Ilma (REWS) qed jamministra l-iskema li hi ffinanzjata mill-Fond għall-Iżvilupp Reġjonali Ewropew (ERDF), u li għandu l-iskop li jinkoraġġixxi l-użu ta' sistemi fotovoltajċi għal użu residenzjali li jnaqqsu l-użu ta' enerġija, jew jużaw sorsi rinovabbli ta' enerġija.

L-applikanti li diġà rċevew għotja ta' sistema simili sa mill-2006 mhumhiex eliġibbli għal għotja oħra maħruġa skont din l-iskema.

X’se tingħata

L-applikanti jiġu infurmati jekk l-għotja għall-installazzjoni ta' sistema PV ġietx approvata jew le permezz ta' ittra.

Eliġibbiltà​​

Familji għal skop residenzjali.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Għal aktar informazzjoni u biex tara l-linji gwida relatati ma' din l-iskema, agħfas hawn.
applika