Ħarsa ġenerali​

Applikazzjoni għall-ewwel tiġdid jew restawr ta' privattiva Ewropea.

X’se tingħata

Il-possibiltà li tagħmel l-ewwel tiġdid ta' privattiva Ewropea li ġiet mogħtija fil-lingwa Ingliża.

Eliġibbiltà​​

Il-persuna jew entità li f'isimha għandha tiġi mġedda l-privattiva trid tkun is-sid tal-privattiva Ewropea mgħotija. F'każ li l-persuna jew entità mhijiex residenti tal-UE, l-applikazzjoni trid tiġi sottomessa permezz ta' rappreżentant Ewropew.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika