Ħarsa ġenerali​

Talba għal bidla ta' kwalunkwe kundizzjoni li tikkonsisti f'modifika għall-kundizzjonijiet ta' kiri jew għall-kondizzjonijiet ta' kuntratt ta' emfittwiċ jew sub-enfitewsi.

X’se tingħata

Applikazzjoni biex tinkludi emenda għall-kondizzjonijiet ta' kirja oriġinali jew enfitewsi jew sub-enfitewsi attiva meta takkwista proprjetà tal-Gvern għal skop pubbliku. Dan jeħtieġ li jiġi approvat permezz ta' Riżoluzzjoni Parlamentari.

Eliġibbiltà​​

Kull persuna jew organizzazzjoni li tkun interessata li titlob art/proprjetà mill-Gvern permezz ta' riżoluzzjoni tal-Kamra tad-Deputati.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn, u flimkien mad-dokumenti meħtieġa, ibgħatha b'imejl fuq: [email protected]
applika