Ħarsa ġenerali​

Talba għal trasferiment b'titolu ta' kiri skont it-termini tal-Artikolu 31 (g) (E) tal-Kapitolu 573 tal-Liġijiet ta' Malta.

X’se tingħata

Applikazzjoni għal kirja

• proprjetà tal-Gvern mhux kummerċjali permezz ta' tender,
• jew proprjetà tal-Gvern għall-iskop ta' Proġett Industrijali sinifikanti,
• jew Art Rurali offruta fuq kirja agrikola permezz ta' tender,
• jew proprjetà tal-Gvern lil persuna li kellha tirrinunzja l-propjetà tiegħu għal skop pubbliku jew minħabba l-istat perikoluż tagħha,
• jew Uffiċċju tal-Lottu jekk l-art hija diġà allokata bħala Uffiċċju tal-Lottu,
• jew bini tal-Gvern għal użu kummerċjali li l-liċenza tiegħu hija maħruġa taħt liġi speċjali, • jew l-art jew parti minn art akbar fuq kirja ġdida bl-istess kundizzjonijiet imma b'ammont tal-kera aġġornat,
• jew l-art għal raġunijiet umanitarji, filantropiċi, kulturali jew soċjali.

Eliġibbiltà​​

Kull persuna jew organizzazzjoni interessata fil-kiri ta' proprjetà mhux kummerċjali tal-Gvern, proprjetà tal-Gvern għall-iskop ta' Proġett Industrijali sinifikanti, Art Rurali offrut fuq kirja agrikola, proprjetà tal-Gvern wara li l-proprjetà tar-rikorrenti kellha tiġi rilaxxata għal skop pubbliku jew minħabba l-istat perikoluż tiegħu, Uffiċċju tal-Lottu eżistenti, bini tal-Gvern għal użu kummerċjali taħt liċenzja ta' liġi speċjali, jillandja fuq kirja ġdida bl-istess kundizzjonijiet imma b'ammont ta' kera emendat, jew art/proprjetà tal-Gvern għal umanitarja, filantropika, raġunijiet kulturali jew soċjali.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn, u flimkien mad-dokumenti meħtieġa, ibgħatha b'imejl fuq: [email protected]
applika