Ħarsa ġenerali​

Talba għal drittijiet neċessarji għal użu adekwat tal-art f'termini tal-Artikolu 31 (g) (G) tal-Kapitolu 573 tal-Liġijiet ta' Malta.

X’se tingħata

Applikazzjoni biex jinħolqu servitujiet fuq art tal-Gvern meta jkun meħtieġ għall-użu xieraq ta' kwalunkwe proprjetà oħra (mhux għal Encroachment).

Eliġibbiltà​​

Kull persuna jew organizzazzjoni li teħtieġ li toħloq servitujiet, jew simili, fuq art tal-gvern sabiex tagħmel użu xieraq mill-art/proprjetà tagħha stess.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn, u flimkien mad-dokumenti meħtieġa, ibgħatha b'imejl fuq: [email protected]
applika