Ħarsa ġenerali​

Talba għal ebda oġġezzjoni tal-Awtorità tal-Artijiet għal modifika minuri fit-termini tar-Regolament 3 tal-Leġiżlazzjoni Sussidjarja 552.07 (Regolamenti dwar l-ippjanar ta' żvilupp (proċedura għal modifiki minuri lil pjanijiet sussidjarji).

X’se tingħata

Applikazzjoni għal Approvazzjoni fil-Prinċipju (bla oġġezzjoni) għas-sottomissjoni ta' applikazzjonijiet għall-Permess għall-Ippjanar tal-Iżvilupp li jinvolvu bidliet f'allinjamenti uffiċjali.

Eliġibbiltà​​

Kull persuna jew organizzazzjoni li għandha, jew beħsiebha, tissottometti applikazzjoni għall-permess għall-Ippjanar tal-Iżvilupp li tinvolvi bidliet fl-allinjamenti fit-toroq u l-bini u bidliet fiż-zoning mal-Awtorità tal-Ippjanar.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn, u flimkien mad-dokumenti meħtieġa, ibgħatha b'imejl fuq: [email protected]
applika