Ħarsa ġenerali​

Installazzjonijiet industrijali regolati b'permess tal-Prevenzjoni u Kontroll Integrat tat-Tniġġis (IPPC) (kif stipulat taħt SL 549.77) maħruġ mill-Awtorità kompetenti li għandhom bżonn varjazzjoni fil-permess.

X’se tingħata

Suġġett għall-approvazzjoni tal-Awtorità u/jew kundizzjonijiet, l-operatur ikun jista' jagħmel xi tibdil fl-operat jew ivarja kundizzjoni fil-permess.

Eliġibbiltà​​

Individwi jew kumpaniji lokali u barranin fil-pussess ta' permess tal-IPPC maħruġ mill-Awtorità kompetenti.

Kif tapplika​

Ipprintja u imla l-formola, kif ukoll il-formola IPPC Formola B (Varjazzjoni) u ibgħatha lil:

L-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi
Hexagon House
Telgħet Spencer
Il-Marsa MRS 1441

Jew fuq l-imejl: [email protected]
applika