Ħarsa ġenerali​

Dan il-formola għandha tintuża minn bidwi reġistrat meta tiġi ppreżentata kontestazzjoni minn bidwi ieħor.

X’se tingħata

Permezz ta' din il-formola, bidwi reġistrat jiftaħ kontestazzjoni oħra kontra dak il-bidwi ieħor li diġà ppreżenta kontestazzjoni kontra tiegħu.

Eliġibbiltà​​

Bdiewa rregistrati fis-sistema IACS.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn, ipprintjaha u ibgħatha lil:

Il-Front Office tal-Aġenzija għall-Pagamenti Agrikoli u Rurali (ARPA)
Il-Pitkalija
Ta’ Qali limiti ta’ Ħ’Attard

jew l-Uffiċju tal-Aġenzija:

Il-Farm Sperimentali tal-Gvern
Triq l-Imġarr

Xewkija, Għawdex

Dokumenti meħtieġa:
i) Dikjarazzjoni maħlufa quddiem Kummisarju b'setgħa li jamministra l-ġuramenti ;
ii) Pjan tas-sit approvat minn Perit.
applika