Ħarsa ġenerali​

L-iskema tal-Pannelli Solari Fotovoltajċi għal Għaqdiet Volontarji hi skema amministrata mill-Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli (MESD) bil-ħsieb li tinkoraġġixxi l-użu tal-enerġija rinovabbli. Din l-iskema hi ffinanzjata minn fondi nazzjonali u tapplika għal Għaqdiet Volontarji registrati u konformi kif imfissra fl-Att dwar l-Organizzazzjonijiet Volontarji (Kap. 492).

X’se tingħata

Għotja finanzjarja.

Eliġibbiltà​​

Applikanti prospettivi huma mistiedna jikkonsultaw il- Linji Gwida għall-Applikanti li tħejjew bħala għajnuna biex timtela l-formola t’applikazzjoni għal għotja fuq Sistema Fotovoltajka.

Kif tapplika​

Imla l-formola u ibgħatha.
applika