Ħarsa ġenerali​

Din l-applikazzjoni ssir biex taġġorna t-tariffa sew tal-ilma kif ukoll tal-elettriku għal kont minn wieħed residenzjali/domestiku għal wieħed mhux residenzjali u viċiversa. It-tariffa applikabbli normalment tiġi stmata fuq l-użu tal-post u l-applikazzjoni jkollha dikjarazzjoni magħha fuq l-użu li qed isir mill-post.

X’se tingħata

Bidla fit-tariffa tal-kont biex tirrifletti l-użu preżenti li qed isir fil-post.

Eliġibbiltà​​

Id-detenturi kollha tal-kont jistgħu japplikaw biex jaġġornaw it-tariffa tal-kontijiet.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika