Ħarsa ġenerali​

It-trasferiment tal-kont tal-provvista tal-elettriku u l-ilma għal post partikulari fil-każ ta': bdil tas-sid, meta l-post jingħata lura lis-sid, meta tinxtara proprjetà li diġà għandha provvista ta' dawl/ilma, trasferiment minħabba wirt, u għal skopijiet ta' kiri.

X’se tingħata

Trasferiment ta' pussess ta' kont mid-detentur il-qadim tal-kont għad-detentur il-ġdid. Id-drittijiet u l-obbligi kollha ta' detentur ġdid jiġu trasferiti meta tintbagħat u tiġi rreġistrata l-applikazzjoni.

Eliġibbiltà​​

Id-detenturi kollha tal-kont li jridu jittrasferixxu l-post. Fil-każ li d-detentur tal-kont ikun deċedut, l-applikant għandu juri prova ta' min hu s-sid tal-istess post. Il-ħlasijiet kollha pendenti li jirrigwardaw liż-żewġ partijiet li se jagħmlu t-trasferiment għandhom jitħallsu qabel ma l-applikazzjoni tiġi pproċessata.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika