Ħarsa ġenerali​

Detentur ta' kont jista' jixtieq li jkun mgħarraf minn qabel meta jkun ġej dak li jaqra l-arloġġ ta' garaxx, maħżen jew dar li ma tkunx okkupata jew rari tintuża.

X’se tingħata

Jassigura li l-kont attwali jinħareġ regolarment minflok bi stimi kontinwi li jistgħu jwasslu għall-ġbir ta' konsum li altrimenti qatt ma jkun intbagħat il-kont għalih. Japplika speċjalment fejn post ma jkunx qed jinqralu l-arloġġ permezz ta' smart metering.

Eliġibbiltà​​

Applikabbli meta l-volum annwali tal-bijokarburanti u/jew bijolikwidi ma jaqbiżx l-2000 litru.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika