Ħarsa ġenerali​

Ħarsa ġenerali

L-Iskema Boroż ta’ Studju fl-Arti f’Malta għandha l-għan li tipprovdi aktar opportunitajiet biex jiġu appoġġjati individwi li għandhom talent eċċezzjonali fil-promozzjoni tal-ispeċjalizzazzjoni tal-ispettaklu professjonali fl-arti. It-teatru, il-mużika, iż-żfin, id-disinn, il-kitba kreattiva, il-films, u l-arti viżiva, jew kwalunkwe taħlita tagħhom, qed jingħataw il-prijorità mistħoqqa.

L-iskema hija disponibbli wkoll għal applikanti taħt is-16-il sena. F’dawn il-każijiet, jekk l-applikant jingħata Borża ta’ Studju fl-Arti, il-kustodju legali għandu jkun marbut li jiffirma dikjarazzjoni separata li tikkonferma li l-minorenni se jkompli jsegwi l-edukazzjoni obbligatorja matul il-perjodu tal-Borża ta’ Studju.

Barra minn hekk, l-applikanti li jingħataw Borża ta’ Studju fl-Arti għandhom ikunu disponibbli biex jibdew il-programm/kors/kwalifika tagħhom sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru tas-sena rispettiva.

X’se tingħata

Il-possibilità li tibbenefika minn borża ta’ studju.

Eliġibbiltà​​

Kull Skema ta’ Borża ta’ Studju hija rregolata mis-sett ta’ regolamenti tagħha stess. Għalhekk, l-eliġibbiltà tiddependi fuq il-kriterji speċifikati fir-regolamenti tal-iskema rispettiva, li jistgħu jiġu riveduti kull sena kif jitqies meħtieġ.

Kif tapplika​

Meta tiftaħ sejħa għall-boroż ta’ studju, għandha timtela u tiġi sottomessa applikazzjoni online sad-data tal-għeluq speċifikata fir-regolamenti tal-iskema rispettiva.

Dokumenti meħtieġa:

i) Curriculum Vitae (CV);
ii) Dikjarazzjoni ta’ Evalwazzjoni/Rikonoxximent maħruġa mill-Kummissjoni Nazzjonali għal Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla (MFHEA);
iii) Kopja tat-Traskrizzjoni jew il-Kwalifiki;
iv) Ittra ta’ Aċċettazzjoni Bla Kundizzjoni (jekk disponibbli fil-mument li ssir l-applikazzjoni);
v) Portafoll;
vi) Karta maħruġa mill-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b’Diżabilità (KNPD) fejn applikabbli;
vii) Profil Personali (il-mudell huwa disponibbli fuq is-sit);
viii) Dikjarazzjoni ffirmata mill-Ġenituri/Kustodji li tikkonferma li l-applikant se jkompli bl-edukazzjoni obbligatorja jekk l-applikant ikun taħt is-16-il sena fid-data tal-għeluq tal-applikazzjoni.

 

applika