Ħarsa ġenerali​

Il-Malta Arts Scholarships Scheme għandha l-għan li tipprovdi iktar opportunitajiet biex tappoġġja dawk l-individwi li għandhom talent eċċezzjonali fil-promozzjoni ta’ wirjiet speċjalizzati professjonali fl-arti. It-teatru, il-mużika, iż-żfin, id-disinn, il-kitba kreattiva, il-films, l-arti viswali jew kwalunkwe kumbinazzjoni tagħhom, qed jingħataw il-prijorità mistħoqqa.

L-iskema tapplika wkoll għal applikanti taħt l-eta’ ta’ 16–il sena. Jekk f’każ bħal dan l-applikant jieħu borża ta’ studju fl-arti, it-tutur legali jintrabat li jiffirma dikjarazzjoni separata li tikkonferma li l-minuri se jkompli bl-edukazzjoni obbligatorja waqt il-perjodu tal-borża ta’ studju.

Iktar minn hekk, l-applikanti li jieħdu borża ta’ studju fl-arti għandhom ikunu lesti li jibdew il-programm/kors/kwalifika tagħhom sa mhux iktar tard mil-31 ta’ Diċembru ta’ dik is-sena rispettiva.

X’se tingħata

Il-possibilità li tibbenefika minn borża ta’ studju.

Eliġibbiltà​​

Kull skema ta’ boroż ta’ studju hi mmexxijja bil-qafas tar-regolamenti tagħha. B’hekk l-eliġibilità tiddependi fuq il-kriterji speċifikati fir-regolamenti tal-skema rispettiva. Dawn jistgħu jiġu rriveduti kull sena skont kif ikun hemm bżonn.

Kif tapplika​

Meta tinfetaħ sejħa għall-boroż ta’ studju għandha timtela l-applikazzjoni onlajn u tiġi sottomessa sad-data tal-iskadenza speċifikata fir-regolamenti tal-skema rispettiva.

Dokumenti meħtieġa:

i) Curriculum Vitae (CV);
ii) Dikjarazzjoni ta’ Evalwazzjoni/Rikonoxximent maħruġ mil-Kummissjoni Nazzjonali għal Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla (NCFHE);
iii) Kopja tat-Traskrizzjoni;
iv) Ittra ta’ Aċċettazzjoni Inkundizzjonata;
v) Kopja tad-dikjarazzjoni tal-applikanti li applikaw taħt Grupp A li beħsiebhom ilestu l-kors fil-ħin;
vi) Karta maħruġa mil-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b’Diżabilità (KNPD);
vii) Ċertifikat ta’ Residenza Permanenti;
viii) Kopja tal-konferma tal-wasla mil-Università/Universitajiet li wieħed applika magħha/magħhom;
ix) Profil Personali (applikabli għal dawk li japplikaw għal borża ta’ studju fl-Arti);
x) Dikjarazzjoni ffirmata mil-ġenituri/tuturi li tawtorizza lill-applikant biex jipparteċipa fl-skema jekk l-applikant ikun taħt it-18-il sena sad-data li fiha tagħlaq is-sejħa għall-applikazzjonijiet.
applika