Ħarsa ġenerali​

L-Iskema Boroż ta’ Studju fl-Isports f’Malta għandha l-mira li tistimula l-promozzjoni tal-isport fuq livell professjonali, u li tippromovi l-iżvilupp ta’ atleti ta’ prestazzjoni għolja li eventwalment jirrappreżentaw lil Malta f’kompetizzjonijiet internazzjonali. It-titjib fl-istatus tal-isport f’Malta mhux biss iġib rikonoxximent internazzjonali usa’ b’benefiċċji ekonomiċi għall-industrija tat-turiżmu, iżda wkoll jinkoraġġixxi lin-nies jipprattikaw iżjed sport u jagħmlu aktar attività fiżika, bir-riżultat li jkun hemm titjib fis-saħħa u l-benesseri tal-populazzjoni kollha.

X’se tingħata

Il-possibilità li tibbenefika minn borża ta’ studju.

Eliġibbiltà​​

L-Iskema Boroż ta’ Studju fl-Isports f’Malta għandha fil-mira tagħha studenti li jaqgħu taħt żewġ kategoriji prinċipali:

a) Skema ta’ Speċjalizzazjoni fl-Isport: atletli li beħsiebhom iġibu kwalifika professjonali biex jispeċjalizzaw u/jew itejbu l-livell tal-ħila u l-prestazzjoni tagħhom fis-settur tal-isport li jagħżlu huma jew biex isaħħu l-karriera tagħhom fl-ikkowċjar u fit-taħriġ tal-oħrajn.

b) Skema għal Kwalifika Professjonali u Vokazzjonali : Studenti li beħsiebhom iġibu kwalifika akkademika fil-qasam tal-isport ma’ Istituzzjoni tal-Edukazzjoni Għolja Rikonoxxuta.

L-iskema tapplika wkoll għal applikanti minn 11-il sena ‘l fuq. F’każ li applikant minorenni jieħu borża ta’ studju fl-isport, il-ġenituri/justodji legali jintrabtu li jiffirmaw dikjarazzjoni separata li tikkonferma li l-minuri se jkompli bl-edukazzjoni obbligatorja waqt il-perjodu tal-borża ta’ studju.

Iktar minn hekk, l-applikanti li jieħdu borża ta’ studju fl-sport għandhom ikunu lesti li jibdew il-programm/kors/kwalifika tagħhom sa mhux iktar tard mil-31 ta’ Diċembru ta’ dik is-sena rispettiva.

Kif tapplika​

Meta tinfetaħ sejħa għall-Boroż ta’ Studju, l-applikanti għndhom jaċċessaw www.myscholarship.gov.mt, jaqraw sew ir-regolamenti u jimlew u jibagħtu l-applikazzjoni onlajn. Din trid tiġi sottomessa sad-data tal-għeluq speċifikata fir-regolamenti tal-iskema rispettiva. L-applikanti għandhom bżonn kont tal-eID attiv.

Dokumenti meħtieġa:
i) Curriculum Vitae (CV);
ii) Dikjarazzjoni ta’ Evalwazzjoni/Rikonoxximent maħruġa mill-Kummissjoni Nazzjonali għal Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla (NCFHE);
iii) Kopja tat-Traskrizzjoni;
iv) Ittra ta’ Aċċettazzjoni bla Kundizzjoni;
v) Kopja tad-dikjarazzjoni tal-applikanti li applikaw taħt Grupp A li beħsiebhom ilestu l-kors fil-ħin;
vi) Karta maħruġa mill-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b’Diżabilità (CRPD) (jekk applikabbli);
vii) Ċertifikat ta’ Residenza Permanenti;
viii) Kopja tal-konferma tal-wasla mil-Università/Universitajiet li wieħed applika magħha/magħhom;
ix) Profil Personali (applikabli għal dawk li japplikaw għal borża ta’ studju fl-Arti);
x) Dikjarazzjoni ffirmata mill-ġenituri/tuturi li tawtorizza lill-applikant biex jipparteċipa fl-iskema jekk l-applikant ikun taħt it-18-il sena sad-data li fiha tagħlaq is-sejħa għall-applikazzjonijiet;
xi) Formola ta’ nominazzjoni ffirmata mill-Organizzazzjoni Nazzjonali tal-Sport jew mil-Klabb tiegħek;
xii) Ċertifikat li juri li ħadt sehem fi skema taż-żvilupp taż-żgħażagħ għal mhux inqas minn 3 snin;
xiii) Rapport fuq il-profil tal-isport li jinkludi rendikont ta’ kisbiet minn parteċipazzjoni fl-isport skont il-kampjun anness mal-formola tal-applikazzjoni jew fuq DVD jew it-tnejn;
xiv) Rapport tal-profil fuq il-karriera fl-isport li juri evidenza, fejn applikabbli, ta’ esperjenza ta’ xogħol jew servizz volontarju fl-isport skont il-kampjun anness mar-regolamenti.
applika