Ħarsa ġenerali​

L-iskema ta' boroż ta' studju ENDEAVOUR II tappoġġja edukazzjoni terzjarja ta' kwalità fil-livell post-terzjarju, f’ livell 7 u livell 8 u biex tassigura li s-suq tax-xogħol Malti jkollu l-aħjar nies sabiex dan ikun f'pożizzjoni li jikkompeti f'livell internazzjonali. L-iskema għandha l-għan li tappoġġja lil dawk li jaqbdu din it-triq kif ukoll li tikkontribwixxi effettivament għall-ekonomija. L-edukazzjoni post-terzjarja hi parti dejjem iżjed importanti fl-aġenda ekonomika u soċjali ta' kull pajjiż. Dan għaliex hija element ewlieni fl-żvilupp professjonali kontinwu ta' ħafna nies

X’se tingħata

Il-possibilità li tibbenefika minn borża ta’ studju.

Eliġibbiltà​​

L-iskema għandha fil-mira studenti żgħazagħ u ikbar fl-età li qed jiġu inkoraġġuti biex ikomplu l-istudji tagħhom fil-Livell 7 u 8 tal-MQF. Dawn jistgħu jkunu studji akkademiċi fil-livell ta’ Masters jew Dottorat jew xi kwalifika vokazzjonali oħra li twassal għal-Livell 7 jew 8 tal-QMF Però, l-applikanti li diġà għandhom lawrija ta’ Masters tal-Livell 7, jistgħu ukoll japplikaw għal programm fil-Livell 7 jew 8. Min-naha l-oħra, l-applikanti li diġà għandhom lawrija ta’ Dottorat tal-Livell 8/Dottorat Professjonali jew kwalifika komparabbli għal-Livell 8 mhumiex eliġibbli biex japplikaw taħt din l-iskema. Fi ftit kliem, l-applikanti ma jistgħux ikollhom lawrija fl-istess livell bħal dik li qed japplikaw għaliha taħt din l-skema. B’hekk l-applikanti jridu japplikaw għal kwalifika ta’ livell ogħla minn dik li għandhom diġà. Din l-iskema hemm il- possibilita’ li tkun iffinanzjata mill- fondi ewropej ESF+. L-applikanti iridu jkunu lesti li jibdew l-istudju taghhom bejn 24 ta’ Mejju 2023 u t- 30t’ April 2024. Huwa importanti li l-applikanti jsegwu s-sit eletroniku u jaqra r-regolamenti. Wiehed ghandu jsib ukoll mistoqsijiet bit-twegibiet hawn

Kif tapplika​

Meta tinfetaħ sejħa għall-boroż ta’ studju għandha timtela applikazzjoni onlajn u tiġi sottomessa sad-data tal-iskadenza speċifikata fir-regolamenti tal-iskema rispettiva.

Dokumenti meħtieġa:

i) Curriculum Vitae (CV);
ii) Dikjarazzjoni ta’ Evalwazzjoni/Rikonoxximent maħruġa mil-Rikonoxximent maħruġa mil-Kummissjoni Nazzjonali għal Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla (NCFHE);
iii) Kopja tat-Traskrizzjoni;
iv) Ittra ta’ Aċċettazzjoni Inkundizzjonata;
v) Ħarsa Ġenerali tar-Riċerka/Studji (Appendiċi 1);
vi) Relevanza tal-Studju għall-Bżonnijiet Strateġiċi ta’ Malta (Appendiċi 2)*;
vii) Impatt tal-Studju fuq l-Iżvilupp ta’ Malta (Appendiċi 3)*;
viii) Kopja tad-dikjarazzjoni tal-applikanti li applikaw taħt Grupp A li beħsiebhom ilestu l-kors fil-ħin;
ix) Karta maħruġa mil-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b’Diżabilità (KNPD);
x) Ċertifikat ta’ Residenza Permanenti;
xi) Kopja tal-konferma tal-wasla mil-Università/Universitajiet li wieħed applika magħha/magħhom;
xii) Profil Personali (applikabbli għal dawk li japplikaw għal borża ta’ studju fl-Arti).
applika